JKP Žalec - hidranti APK

JKP Žalec - hidranti
JKP Žalec - hidranti screenshot 1JKP Žalec - hidranti screenshot 2
Poslovna aplikacija za vodenje vzdrževalnih del na hidrantih na območju JKP Žalec. Za uporabo aplikacije je potrebno pridobiti uporabniško ime in geslo, ki ga določi administrator. Business management application maintenance on the hydrants in the area of ​​JKP Žalec. To use is necessary to obtain a user name and password set by the administrator.

JKP Žalec - hidranti APK reviews


Login to post your reviews