Fly Taxi– HKTaxi Booking App APK

Fly Taxi– HKTaxi Booking App
117comments
11,049views
Fly Taxi– HKTaxi Booking App screenshot 1Fly Taxi– HKTaxi Booking App screenshot 2Fly Taxi– HKTaxi Booking App screenshot 3Fly Taxi– HKTaxi Booking App screenshot 4Fly Taxi– HKTaxi Booking App screenshot 5
Best Taxi Application in Hong Kong
Press a button and get a taxi
More than 10,000 active drivers
Over 1M successful rides provided

全香港最受歡迎Call的士app, 港九新界的士一call 即到
*超過10,000司機已加入飛的車隊
*覆蓋市區紅的,新界綠的 隨時隨地打的,叫車,call車
*的士住返機場,快捷方便
*完善車隊管理,車費 一目了然
*比傳統電召的士以及電 話的士call台節省一半時間

搭的士梗係快過小巴, 地鐵,van 仔,而且購物商戶不定期提供8折,八五折或9折的優惠, 打的同時專享商戶折扣, 識call一定call飛的!

Technical Support: [email protected] (Ken)

媒體報道
*【壹周刊】壹盤生意訪問及4頁全版報導
*【TVB時事多面體】30分鐘節目介紹
備註. 此App並非客貨車van程式, 乘客透過app call的, 必須符合香港法例。

v08102015

Fly Taxi– HKTaxi Booking App APK reviews


Login to post your reviews
Rebecca Wong review Rebecca Wong
Fast
Briant Tsa review Briant Tsa
suck apps
it is hard to get a taxi by this apps
Venus Yau review Venus Yau
快………………
Lee Paul review Lee Paul
ok啦
Vincent Tang review Vincent Tang
Work like a charm
Ed Ho review Ed Ho
Fast service
Gaby Yao review Gaby Yao
Good~
Quite fast and able to choose the detailed location~the taxi driver is quite nice~
Norris Li review Norris Li
Good
Get a response within minutes.
Ankie Chau review Ankie Chau
Quick and good service!
Java Huan review Java Huan
司機放飛機
接左我張單,跟住放飛機。仲要打極都唔聽我電話,大佬呀,你唔接都同我講聲吖。攪到我等左成15分鐘!!以後唔用。。。
yippee stepbe review yippee stepbe
舊version好用好好,新version唔好用
Jan Le review Jan Le
Fast response!
yeung wicky review yeung wicky
Good
Good
dicky lee review dicky lee
驗證唔到
Kevin Tang review Kevin Tang
認証唔到